Utskifting av strømmålere

Hafslund er i ferd med å skulle skifte ut strømmålere hos alle sine abonnenter, og i den forbindelse har vi sendt ut informasjon til alle beboere i sameiet.

Alle seksjonseiere i Strandliveien Boligsameie har egen direkte avtale med Hafslund Nett og sin strømleverandør om levering av strøm.
Strømmåleren eies av Hafslund Nett og er plassert i eget tavlerom i kjeller.
Strømmåleren er i dag tilknyttet vårt SmartHus-anlegg, slik at strømforbruket også kan registreres på SmartHus-panelet i hver leilighet.

Hafslund Nett har generelt orientert om at de vil bytte ut alle sine strømmålere til automatisk avlesning, slik at det ikke lenger vil være behov for å lese av og sende inn strømavlesing. Dette er et forhold som Hafslund Nett tar kontakt med hver enkelt abonnent om, når slik utskifting av strømmåler vil finne sted.

Styret i Strandliveien Boligsameie har ikke fått noen informasjon fra Hafslund Nett når utskifting av strømmålere vil finne sted hos de enkelte seksjonseiere.

Styret har fått melding fra enkelte beboere om at Hafslund Nett har skiftet ut strømmålere dem. Disse har nå mistet muligheten for å lese av strømforbruket på sitt SmartHus panel fordi Hafslund Nett har fjernet ledningen fra strømmåleren med tilknytningen til vårt SmartHus-anlegg.

NB! 
Det er svært viktig at den enkelte seksjonseier melder til Hafslund Nett når de varsler om skifte av strømmåler, at de vil ha en strømmåler med M-bus utgang med riktig adresse, og at Hafslund Nett sørger for å koble inn eksisterende kabel fra SmartHus-anlegget inn på den nye strømmåleren.

De seksjonseiere som allerede har fått skiftet strømmåler av Hafslund Nett uten M-bus og har mistet avlesningsmulighet på SmartHus-panelet, må reklamere dette direkte til Hafslund Nett,  og be om riktig strømmåler med M-bus utgang, dersom de ønsker å få opprettholdt muligheten til å lese av strømforbruket på SmartHus-panelet i egen leilighet.

Styret har sendt en fellesmelding om disse forholdene direkte til Hafslund Nett og bedt om at strømmålere skiftes felles for alle leiligheter i Strandliveien Boligsameie. Vi har også bedt om at alle nye strømmålere skal ha M-bus utgang, og at Hafslund Nett besørger at kabelen til SmartHus-anlegget blir koblet inn igjen når ny strømmåler blir montert.

Vi har så langt ikke fått noen tilbakemelding fra Hafslund Nett, og ber om at hver enkelt seksjonseier ber om strømmåler med M-bus utgang som tilkobles den eksisterende SmartHus kabelen, når ny måler monteres.