Skifte av trådløs termostat SmartHus

Alle radiatorovner i alle rom styres med en trådløs romtermostat som er plassert på vegg midt i rommet.

Termostaten er en hvit boks på ca 10x10 cm. Denne termostaten styres med et lite oppladbart batteri med et lite solcellepanel på termostaten.

Dekselet kan åpnes ved å stikke en liten skrutrekker inn i åpningen på undersiden, og deretter vippe opp dekselet og  ta det av.

På baksiden sitter et lite batteri av typen ½ AA Size, 3,6 V, LI-110 (ER14250) som er enkelt å skifte.

Normalt ville et slikt batteri vare fra 3-10 år, avhengig av geografisk plassering og følerplassering.

Temperaturfølerenes batterier levetid er helt avhengig av hvor føleren er plassert, og bruken av rommet som føleren er plassert i, samt temperatursvingningene ved følerplasseringen, for eksempel:

  • Dersom føleren står i et soveværelse hvor gardinene hele tiden er trukket for, vil ikke solcellepanelet på føleren kunne hjelpe i særlig grad.
  • Dersom føleren står i en lys stue, som både får solinnstråling og lampebelysning vil solcellepanelet på føleren dekke størsteparten av energiforbruket.
  • Dersom det er hyppige temperatursvingninger ved følerplasseringen vil føleren sende telegrammer hyppigere (batterilevetiden reduseres), enn dersom vi har jevn temperatur hvor føleren er plassert.

Dersom føleren går tom for strøm, vil styresystemet åpne radiatorventilen for respektiv sone innenfor årets kvartal 1 & 4. Det vil si vinterstid, for å unngå frostskader.

Dette innebærer at dersom radiatorovnene står konstant på med varme og ikke vil regulere seg ned igjen, må batteriet på termostaten skiftes.