Seksjoneringsbegjæring tinglyst 19.11.2011

Seksjonsbegjæringen viser den offentlige registrerte og tinglyste sammenheng mellom seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer for hver enkelt leilighet.

Dette har vi lagt inn i vår beboeroversikt.

I seksjoneringsbegjæringen er også påført bodnummer og garasjenummer.

Du kan se hele det tinglyste dokumentet her.