Vindskjerming

Styret har bestemt at Lumon Norge AS er leverandør av vindskjerming.

Det er ca. 8 ukers leveringstid.

Produksjonen skjer i Finland, noe vi ser på som en kvalitet. Dette blir da en spesialproduksjon for hver enkelt leilighet, og Lumon vil derfor ha 50% forskuddsbetaling.

Kontaktperson hos Lumon:

Daniel Ali Solheim

mobiltlf. 91 91 64 14

e-post: Daniel.AliSolheim@lumon.com

eller også som kopiadressaten over.

Interesserte kontakter selv Daniel Ali Solheim for befaring og tilbud.

Styret skal godkjenne løsningen, så det er lurt å avvente bestilling til løsningen er godkjent.