Vaktmester - Vakt og alarmtelefon

Strandliveien Boligsameie har inngått vaktmesteravtale med REN-VAKT AS.

REN-VAKT AS har et Vaktabonnement for henvendelser og utrykninger for prekære situasjoner utover vanlig arbeidstid.

Vanlig arbeidstid er kl. 07.00 – 15.00.

Send gjerne e-post hvis dere ønsker kontakt med vaktmester. E-postadressen er: post@ren-vakt.no

Vakt og alarmtelefon til REN-VAKT AS er 40 10 00 04

Utrykning innenfor 2 timer kr. 2.000,-
Utover 2 timer - pr. time i utrykningsperioden kr. 550,-

Styret.