Innholdet i vår avtale med gartneren

Vi vet det er mange som har synspunkter på hva gartneren gjør og eventuelt ikke gjør, så vi har valgt å informere om innholdet i sameiets avtale med Hagespesialisten.

Vår avtale med Hagespesialisten inneholder:

 • Sprøyting mot ugress i plen (2 ganger)
 • Bortkjøring av kvist
 • Gjødsling og kalking
 • Ugressbekjempelse i buskbeplantningen (6 ganger)
 • Ugressbekjempelse på faste dekker (1 gang)
 • Planting av utplantingsplanter (vår og høst) i torvblokkene og i krukker foran hver inngang
 • Skjøtsel av utplantingsplanter
 • Skjøtsel av løvfellende trær (kronebeskjæring, fjerning av stammeskudd,barklegging etter behov)
 • Skjøtsel av busker (inkl. beskjæring tilpasset plantearten)
 • Plenklipping (22 ganger)
 • Kantklipping (6 ganger)

Det er detaljert beskrivelse av hvert enkelt punkt i avtalen. 

Styret håper dette var svar på flere av de spørsmålene dere måtte ha om vår avtale.