Heisstopp - Kontaktpersoner

Driftstans av heisene må vi påregne, men vi går ut i fra at dette blir meget sjeldent etter hvert.

Dersom dere ser eller opplever at en heis står, kan dere ringe det telefonnummeret som er oppgitt i den enkelte heisen. Dere kan også ringe til:

Renvakt AS/Vaktmester..............tlf: 40 10 00 04