Forsikring - Ny leverandør

Fra 01. juni 2017 har vi ny forsikringsleverandør. Vi har nå inngått avtale med if..., og med dette får vi en besparelse på ca. kr 80.000 per år.

Sameiets eiendommer er forsikret nå forsikret i IF Forsikring. Vårt avtalenummer er SP1444271.1.6. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig, og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til Forsikringspartner AS. På deres hjemmesider finnes en lenke "Meld skade" og velg Skademeldingsskjema for privatpersoner. Skade kan også meldes på telefon 02400, eller e-post. Selskapet bestiller håndverker for reparasjon om ønskelig, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.