Fotgjengerovergang fra Kantorveien til Kolbotn Torg

Vi har gjort en henvendelse til Oppegård kommune om å få etablert fotgjengerovergang over Strandliveien fra Kantorveien. Les tilbakemeldingen vi har fått.

Vår henvendelse til Oppegård kommune:

På vegne av styret i Strandliveien Boligsameie har vi skriftlig gjennom flere år til Oppegård kommune, bedt om en fotgjengerovergang over Strandliveien der hvor fortauet langs Kantorveien ender ut i Strandliveien. Dette er den naturlige og korteste overgang fra Kantorveien over Strandliveien for besøk til eller fra Kolbotn Torg.

Vi registrerte at det som en akutt løsning ble satt opp midlertidige skilting av fotgjengerovergang over Strandliveien. Det var bra! Til vår store overraskelse er nå skilting av fotgjengerovergang blitt fjernet.

Strandliveien er blitt den mest trafikkerte veien i Kolbotn sentrum på grunn av all trafikken til parkeringshuset i Kolbotn Torg. Det er svært mange eldre med dårlig syn, hørsel og ben som krysser Strandliveien på dette punktet. I dag skjer det ved at de fleste må tvinge trafikken til å stoppe ved å gå ut i gaten. Det er bare et spørsmål om tid før det skjer en svært alvorlig ulykke her.

Vi ber om at skiltingen av fotgjengerovergangen blir etablert tilbake.
Det må også etableres en merket fotgjengerovergang over Strandliveien på dette stedet.

Vi ber om en tilbakemelding fra Oppegård kommune når disse tiltak er planlagt gjennomført.

 

Her kan dere lese svaret vi fikk fra kommunen.