Forutsatt bruk av gjesteparkeringsplasser

Ved garasjeinnkjøring under Kantorveien 3, er det opparbeidet et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Disse er forutsatt til bruk for gjester som kommer og besøker beboere i Strandliveien Boligsameie.

Disse plassene kan ikke benyttes til parkering av ekstrabiler for beboere. Beboere med slikt behov må leie eller kjøpe andre permanente parkeringsplasser av andre i Strandliveien Boligsameie, alternativt undersøke muligheter i Kolbotn Torg.

Gjesteparkeringsplassene kan heller ikke benyttes til parkering av firmabiler eller varebiler til bruk i arbeid. De må benytte egne private parkeringsplasser eller sørge for å leie eller kjøpe slike plasser for sine firmabiler.

Styret vil vurdere å utstede parkeringsbevis for gjesteparkering dersom disse plassene blir misbrukt av beboere.

Styret