Techems Beboerportal

Techem er vår leverandør av tjenesten for å gjøre avregning av reelt forbruk av fjernvarme, varmt vann og kaldt vann i forhold til innbetalt over felleskostnadene.

Alle i sameiet, med tilgang til internett, har mulighet for å selv kunne laste ned avregningen av sitt forbruk av fjernvarme, strøm, varmt og kaldt vann fra Techems beboerportal. Fra 2016 vil ikke Techem lenger sende ut avregningen til den enkelte i posten, men det vil være beboerens ansvar å selv hente ned denne. Techems beboerportal finner du her.

Vi har laget en kort brukerveiledning for dere. Den kan dere lese her .

Forøvrig finnes også brukerveiledning på hjemmesidene til Techem.