Bruk av strøm i kjellerboder

Det har vært diskusjoner om bruk av strøm i kjellerboder. To spørsmål har vært sentrale i diskusjonen vedrørende kontinuerlig/fast tilkoblet belastning på stikkontakt i bod.

1. Ulikheter i strømforbruk på sameiets fellesmåler.

2. Uønsket oppvarming av kjellerlokalene.

Styret har diskutert saken og kommet frem til følgende;

De som ønsker å plassere fryser, kjøleskap eller annen fast tilkoblet strømforbruker i sin bod, må søke styret om tillatelse. (Dette gjelder ikke for korttids belastninger som bruk av verktøy og lignende).

Styret vil søke å holde antall fast tilkoblete apparater nede av hensyn til oppvarmingen.

De som ikke har egen bod i leiligheten vil bli prioritert.

De som får styrets tillatelse vil bli belastet med kr. 600,- per år i ekstra felleskostnader.