Branninstruks

Viktig informasjon om hvordan du skal forholde deg i tilfelle brann!

Hver leilighetseier har ansvaret for å vedlikeholde og holde i stand de branntekniske installasjoner i egen leilighet:

  • Røykvarslere: Batteri skal byttes en gang årlig

  • Husbrannslange: Skal være tilkoblet i kjøkkenbenk. Sjekk at denne fungerer ved å sprute opp i kjøkkenvasken

  • Sprinkleranlegg: Sjekk at alle sprinkelhoder er hele og at de ikke blir overmalt.

Ved utløsning av sprinkler finnes avstengningsventil i fellesanlegg i kjeller.