"Husordensregler"

Styret ikke funnet det hensiktsmessig å utarbeide noen særskilte husordensregler for Strandliveien Boligsameie. Derimot har vi laget en oversikt hvor vi lister det vi gjennom informasjonsskriv har funnet nødvendig å si noe om.

Oversikten finner du her .

De viktigste "reglene" våre er likevel ”Kardemommeloven”:

1. ”Du skal ikke plage andre.”

2. ”Du skal være grei og snill.”

3. ”Og for øvrig kan du gjøre hva du vil.”

Dette innebærer i praksis at vi alle skal ta hensyn til hverandre, og vi skal tilpasse oss våre naboers behov. Vi må alle huske at vi bor i et bygningsmessig felleskap, som krever spesiell omtanke i forhold til naboer. Samtidig må vi som er vant til å bo i enebolig, ikke glemme at vi ikke lenger gjør det. Husk spesielt tidspunkt for støyende aktiviteter.