Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Terje Ilje

Terje Ilje

Rolle: Leder
Bilde av Gunnar Bjørland

Gunnar Bjørland

Rolle: Nestleder
Bilde av Eyvind Skeie

Eyvind Skeie

Rolle: Styremedlem
Bilde av Lasse Tenden

Lasse Tenden

Rolle: Styremedlem
Bilde av Aashild Dyrkorn

Aashild Dyrkorn

Rolle: Styremedlem
Bilde av Olav Klungreseth

Olav Klungreseth

Rolle: Styremedlem
;