Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Terje Ilje

Terje Ilje

Rolle: Leder
Bilde av Gunnar Bjørland

Gunnar Bjørland

Rolle: Nestleder
Bilde av Siri Enger Stensrud

Siri Enger Stensrud

Rolle: Styremedlem
Bilde av Lasse Tenden

Lasse Tenden

Rolle: Styremedlem
Bilde av Olav Klungreseth

Olav Klungreseth

Rolle: Styremedlem
Bilde av Petter Gudevang

Petter Gudevang

Rolle: Varamedlem
;