Svar fra Oppegård kommune vedr avfallsbrønner

I forbindelse med nabovarsel om nedgravde avfallsbrønner for Kantor terrasse, sendte styret i sameiet et tilsvar til Oppegård kommune.

I vårt brev til kommunen ga vi uttrykk for at vi ikke ønsket disse brønnene lagt til Kantorveien, men til Kolbotnveien. 

Oppegård kommune har gitt oss et svar på vår henvendelse, og ikke gitt oss "medhold". Avfallsbrønnene blir liggende til Kantorveien.

Svaret i sin helhet kan du lese her.