Statusrapport fra PEAB per 31.05.2017

Her kommer ny statusrapport fra PEAB. Denne er per 31.05.2017.