Statusrapport fra PEAB per 07.11.2017

Styret gjør oppmerksom på at vi stadig sender bemerkninger til utbygger i forbindelse med det vi får klager på fra våre beboere, og at vi, i de fleste tilfeller, føler at de blir tatt på alvor og rettet opp. Vi har en utfordring når det gjelder lyskasterne på taket og ellers på byggetomten. De lyser ofte rett inn i våre leiligheter, og det har vi klagd på flere ganger. Vi vet at det blir tatt opp videre, men at det sikkert er vanskelig å begrense dette i forhold til at arbeiderne må se hva de holder på med når det er mørkt ute. Vi beklager dette.

Her kan du lese den siste oppdateringen vi har fått fra PEAB vedr Kantor Terrasse.