Statusrapport fra PEAB per 04.09.2017

Her ser dere oppdatering om framdrift for Kantor terrasse per 04.09.2017.