Status for Kantor Terrasse per 31.08.2016

Her kan du se statusrapporten for Kantor Terrasse som vi har mottatt fra PEAB, per 31.08.2016.