Endret: 5 okt 2016     Opprettet: 3 jul 2016

Informasjon knyttet til bygging av Kantor terrasse

Byggingen av Kantor terrasse vil påvirke oss i ganske lang tid, både mht støv og støy. Vi får informasjon fra utbygger/entreprenør, og vil dele dette med dere ved bl.a. å legge ut denne informasjonen her.

Nabovarsel 22.06.2016 . Tegning .

Nabovarsel 09.08.2016.