Igangssettelsestillatelse grunnarbeider Kantor Terrasse

Vi har mottatt dokumentasjon for igangsettelse av grunnarbeider og garasjeanlegg for Kantor terrasse.

Her ser dere dokumentasjonen.