Forslag til regulering av Kantorveikvartalet

Fra Petter Bogen Arkitektkontor AS har styret i Strandliveien Boligsameie mottatt varsel om igangsatt regulering for utbygging av Kantorveikvartalet, som er området mellom Kantorveien og Kolbotnveien. Det blir nærmeste nabo mot vest for alle beboere i Strandliveien Boligsameie.

Strandliveien Boligsameie har i brev av 06.11.2011 gitt sine kommentarer til det presenterte forslag. Kommentarene fra Strandliveien Boligsameie finner du her .

Oversikttegning og kart over de utbygde og planlagte utbyggingsområder i Kolbotn Vest finner du her .