Skjemaer

Vi har utarbeidet en del skjemaer, som du kan få bruk for. Det gjelder bl.a.:

- Bestilling av nøkler til leiligheten

- Innmelding av mobilnr for å åpne garasjeporten

- Endring av mobiltelefonnr og endring av e-postadresse

- Melding av skade på fellesarealer i sameiet

- Spørsmål eller idéer til styret

Disse skjemaene finner du her .