Ditt ansvar

Her finner du en oversikt over hva som er ditt ansvar som sameier i Strandliveien Boligsameie. Under dette punktet finner du bl.a. informasjon om:

- Fellesarealer utendørs
- Fellesarealer og tekniske rom
- Fellesarealer til bruksenheten
- Bruksenhetens omsluttende yttervegger
- Bruksenhetens innvendige konstruksjoner
- Bruksenhetens innvendige installasjoner og utstyr