Stikkprøver på radonmålinger

Det er blitt utført stikkprøver med radonmålinger på noen utvalgte leiligheter. Rapport på radon målinger foreligger på leilighet:

  • A-001

  • A-002

  • B-001

  • C-001

Det er ikke noen steder målt radonverdier som krever spesielle tiltak.

Her er dokumentet fra Strandliveien AS vedr. de stikkprøvene av radonmåling som Veidekke har gjennomført.