Radonmålinger

STIKKPRØVER PÅ RADONMÅLING

Det er blitt utført stikkprøver med radonmålinger på noen utvalgte leiligheter.

Rapport på radon målinger foreligger på leilighet:

- A-001,

- A-002,

- B-001,

- C-001.

Det er ikke noen steder målt radonverdier som krever spesielle tiltak, filg. Veidekke som har fått utført målingene.