Merknader til forslag til områdeplan for Kolbotn sentrum

Vi har sett det som en mulighet å gi innspill og kommentarer til områdeplanen som Oppegård Kommune har informert om.

Her kan dere lese de merknadene som vi har sendt til Oppegård kommune.

På Oppegård kommunes hjemmesider ligger det forøvrig mange kommentarer til disse planforslagene. Det kan leses her.