Lydmålinger oktober 2013

Vi har fått utført lydmålinger i følgende leiligheter:

- C204

- C001

- B101

- B201

Oppsummering av funnene fra Brekke & Strand:

Samtlige målinger viser at lydklasse C i NS 8175 er tilfredsstilt. Allikevel er det flere beboere som klager på lydisolasjon, spesielt trinnlydisolasjon. Noe av dette kan forklares med dårlig lydisolasjon i bassområdet for etasjeskillerkonstruksjonen. Det er opplyst at det i etasjeskillerne er brukt 200 mm betonghulldekker.

I resultatkurvene for trinnlydnivå for måling #2.2, #3.2 og #4.2 ser man en svakhet i bassområdet ved 80 Hz. Dette frekvensområdet spiller ikke inn på L'n,w-verdien som brukes i klasse C i NS 8175, men er uansett hørbart. NS 8175 anbefaler at det gjøres en tilleggsvurdering av at L'n,w + Ci,50-2500 er mindre enn eller lik grenseverdien i klasse C. Ingen av de målte konstruksjonene tilfredsstiller anbefalingen, men dette er kun en anbefaling og regnes ikke som myndighetskrav.

Her kan dere lese hele rapporten.