Kommentarer til privat reguleringsplan fra Petter Bogen Arkitektkontor

Vi har gitt tilbakemelding på planene som Petter Bogen Arkitektkontor har presentert for vårt sameie.

Her kan dere lese våre kommentarer/innsigelser til forslaget. Dere vil også se at vi har laget et alternativt forslag til adkomst til området, som er oversendt Petter Bogens arkitektkontor.