Forsøpling langs Kolbotnvannet - tilsvar fra OK

Vi har gjort en henvendelse til Oppegård Kommune, hvor vi gir uttrykk for at det bl.a. er mye søppel rundt Kolbotnvannet. I tillegg er det mange som mater fuglene, noe som medfører fugleskitt og rotter i området. Vi har mottatt svar på vår henvendelse, og vi ønsker å videreformidle at kommunen tar ansvar for nærmiljøet og vil gjøre tiltak for å bedre området rundt oss. Her kan dere lese svaret fra kommunen.

Veldig bra respons på brevet vårt!