Styremøte 24.08.2016

Her kan du lese referatet fra styremøtet 24.08.2016.