Styremøte 28.10.2015

Her kan du lese referatet fra styremøtet 28.10.2015.