Styremøte 25.11.2015

Her kan du lese referatet fra styremøtet 25.11.2015.