Styremøte 20.05.2015

Her kan du lese referatet fra styremøtet 20.05.2015.