Styremøte 18.02.2015

Her finner du referatet fra styremøtet 18.02.2015.