Styremøte 16.04.2015

Her kan du lese styrereferatet fra vårt møte 16. april 2015.