Styremøte 14.01.2015

Her finner du refereratet fra styremøtet 14.01.2015.