Styremøte 11.06.2015

Her kan du lese refereratet fra styremøtet 11.06.2015.