Styremøte 07.10.2015

Her kan du lese referatet fra styremøtet 07.10.2015.