Styremøtet 22.04.2014

Her kan du se referatet fra styremøtet 22.04.2014.