Styremøte 12.11.2014

Her kan du lese referatet fra styretmøtet 12.11.2014.