Styremøte 12.02.2014

Her finner du referatet fra styremøtet 12.02.2014.