Styremøte 08.10.2014

Her kan du se referatet fra styremøtet 08.10.2014