Styremøte 08.05.2014

Her kan du lese referatet fra styremøtet 08.05.2014.