Styremøte 08.01.2014

Her finner du referatet fra styremøtet 8. januar 2014.