Styremøte 04.06.2014

Her finner du referatet fra styremøtet 04.06.2014.