Styremøte 01.09.2014

Her kan du lese refereratet fra styremøtet 01.09.2014.