Styremøte 01.09.2014

Her kan du lese referatet fra styremøtet 01.09.2014.