Info på e-post 12.09.2014

AVFALLSHÅNDTERING – VIKTIG!

Vi har to typer ”avfallsdunker” i vårt sameie. Fire dunker på den ene siden av plassen (sydsiden) til PAPP og PAPIR, og fire dunker på den andre siden (nordsiden) til RESTAVFALL. Papp og papir skulle være greit å forholde seg til, men restavfall kan være vanskeligere. Med restavfall menes vanlig husholdningsavfall. Glass, metall, tøy mm. skal kastes i merkede containere plassert rundt i kommunen (de nærmeste for oss er bak Sentrumsbygget ved Jernia), eller kjøres til Miljøstasjonen på Sofiemyr bak brannstasjonen, på lik linje med elektronikk og annet spesialavfall. Dette gjelder også større mengder med hageavfall. Alt av restavfall skal være godt pakket inn. Dette gjelder selvfølgelig også hund- eller kattekskrementer. Det er observert beboere som kaster alt mulig i restavfall, og resultatet er at vi får ekstra regning fra Follo Ren. Det betyr økte, ikke-budsjetterte utgifter for sameiet, og får vi for mye av det, så må vi øke husleien/fastutgiftene våre.

Etterat vi nå har fått egne, grønne poser til matavfall, skal disse også kastes i restavfallsbeholderne. Har du behov for flere poser, er det plassert ut til høyre (sett uten i fra) for innsiden av garasjen.

– Det var dagens lille skjennepreken, men ”Det er lov å bruke hue…!”, som en kjent østfolding bruker å si.

Nærmere informasjon om avfall kan du lese her .

GRØNTOMRÅDER

Vi gror igjen! Store deler av våre uteområder har nå blitt veldig bra, og vi fortsetter med oppgradering av områdene ved Strandliveien 3, 7 og 9, samt 5 (nord) til våren. MEN, dette krever vedlikehold, og vi har ikke råd til å ha en gartner gående her hver dag. Derfor er vi veldig glade for at en del med grønne fingre tar tak, - luker og steller beddene, på frivillig basis. Det er helt naturlig at man kun holder på rundt egen blokk, og spesielt flinke har de vært i Kantorveien 3. Derfor er dette en oppfordring til andre, som også har lyst og pågangsmot til å ta i et tak rundt der dere bor. Gjør gjerne avtale med naboen, - det er hyggelig og sosialt. Hageredskap har sameiet i el-rom i Kantorveien 3 (blokk D), og bortkjøring av sekker med hageavfall kan vi samkjøre.

VANNING

Selvvanningsanlegget er nå ferdigstilt og i gang. Dette er et meget avansert system, som består av dryppslanger og spredere, og det er tidsstyrt slik at ikke alle områder vannes samtidig. En del ”følere” er montert rundt omkring, og bidrar til at anlegget ikke går på ved større regnmengder. Det ser ikke like pent ut med de brune slangene som er synlig over bakkenivå, men vi ser på muligheten for å skule disse med prydbark ( det går ikke med vanlig jord ). Sprederne går på uten forvarsel, men på tidspunkt der vi regner med at våre beboere ikke er ute på plenene, og på en tid der man normalt ikke får forstyrret nattesøvnen, da anlegget ikke er helt lydløst.

AVTREKKSVIFTER

Noen har problemer med bl.a. lyd fra avtrekket enten på badet eller på kjøkkenet, og andre får ikke dette til å fungere optimalt. Vårt tilluft- og avtrekkssystem er komplisert, og det er ikke meningen at vi skal foreta egne justeringer. Vi holder stadig på med utbedringer, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette i en egen mail om kort tid.

NABOTOMTEN

Mange er opptatt av utviklingen av byggesaken på nabotomten, og det er gledelig å opplyse om at Fylkesmannen ga sin fulle tilslutning til det kommunen hadde kommet frem til, altså til fordel for oss ved at utbygger ikke får bygge en etasje høyere på den planlagte blokken i syd, slik han ønsker. Etter det vi videre kjenner til, så vil utbygger fremdeles protestere på dette, og det vil si at byggestart fortsatt er på vent.

ALARM

Boligsameiet har en samarbeidspartner/leverandør på alarmsiden, som har montert alarm i mange leiligheter her, og han kommer nå med et nytt tilbud til de som ikke har alarm, og måtte ønske det. Legg merke til kort frist – senest søndag (21.09. red.anm.)!

Kopi av dette følger her:

Hei.

Håper du kan bringe denne videre?

Jeg har denne helgen mulighet til å tilby de i sameiet som ikke har sikret seg med boligalarm et særdeles godt tilbud!

Den alarmen du ser her som normalt koster 2.790,- ferdig installert og 429,- i abonnement pr. mnd., kan vi ved registrering senest søndag tilby Gratis installert og 399,- i abonnement.

De som er eller melder seg inn i Huseiernes Landsforbund (gratis ut året) får, hvis de ønsker det i tillegg, med 2 ekstra røykdetektorer gratis.

Tilbudet gjelder kun for nye kunder og kan benyttes i egen bolig eller hytte.

For å få dette tilbudet så send en sms til 907 61 613 med "JA" og navn, adresse og telefonnummer senest søndag den 14. september. Jeg vil da ta kontakt for å registrere dette.

Evt. send en mail til eddie.stureson@verisure.no med samme info.

Med vennlig hilsen / Best regards
Eddie Stureson, daglig leder
Oppegård Alarm AS
Partner av Verisure AS
Address: Sønsterudveien 26, 1412 Sofiemyr, NORWAY
Phone: +47 6699 3900 Mobile: +47 907 61 613
E-mail: eddie.stureson@verisurepartner.no

SAMMENKOMST

Noen har ytret ønske om at vi også arrangerer en sosial sammenkomst på høsten, på lik linje med den vi har på vårparten. Er det flere som ønsker dette, og har noen synspunkter på eventuell dag eller tidspunkt, så hører vi gjerne fra dere.